VBIN

Eén spreekbuis voor alle belanghebbenden in de branche

De VBIN is de branchevereniging voor de in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) omschreven betaalinstellingen, elektronisch geldinstellingen (EGI’s) en ondernemingen die het bedrijf maken van betaaldienstverlening in Nederland in het algemeen.

De ontwikkelingen in het betalingsverkeer gaan snel. De VBIN is opgericht vanuit de behoefte binnen de branche om haar gemeenschappelijke uitgangspunten, doelstellingen en belangen (inter)nationaal te verwoorden en uit te dragen. Daarnaast hadden diverse maatschappelijke stakeholders, waaronder De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën, een sterke behoefte aan één aanspreekpunt die de branche formeel vertegenwoordigt. De VBIN komt aan deze behoeften tegemoet en neemt deel aan diverse gerelateerde overleggen.

De VBIN staat open voor vergunning houdende betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen, alsmede voor overige partijen die zich bij DNB/AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben gemeld maar (voorlopig) zijn vrijgesteld van een vergunning. De vereniging richt zich met name op haar rol als sectorvertegenwoordiger in relatie tot de overheid, overheidsinstellingen, organisaties met een publieke taak, als wel andere partijen. Daarnaast neemt kennisdeling binnen de VBIN voor haar leden een belangrijke rol in. Dit zal de reputatie en de ontwikkeling van de branche stimuleren.

De VBIN handelt en acteert autonoom als belangenvereniging en kent een nauwe samenwerking met Betaalvereniging Nederland op het gebied van ondersteuning en kennisdeling.

Actueel

  • Interessant artikel

    Voorstel herziene richtlijn betaaldiensten en toegang tot de betaalrekening door J.A. Voerman zoals gepubliceerd in Tijdschrift voor Financieel Recht