VBIN

Hoe kunt u lid worden?

De voorwaarden die aan de leden worden gesteld zijn dat zij een onderneming voeren van het in hoofdzaak verlenen van betaaldiensten in de breedste zin van het woord. In het bijzonder worden de betaal- en elektronischgeldinstellingen bedoeld die op basis van de Wft vermeld staat in het register van de toezichthoudende autoriteit.

Interesse in lidmaatschap van de VBIN, of zijn er nog vragen? Mail naar VBIN, of meldt het rechtstreeks bij de bestuursleden.