VBIN

Wat hebben we nieuwe leden te bieden?

De VBIN vertegenwoordigt een groot aantal spelers binnen de branche en wordt gezien als het platform van de betaalinstellingen en EGI’s. Voor stakeholders, zoals De Nederlandsche Bank en de Belastingdienst, fungeert de VBIN als HET aanspreekpunt binnen de branche. Hierdoor kan de VBIN haar leden de mogelijkheid bieden om in te spelen op de (beleids) ontwikkelingen binnen en voor de branche. De leden hebben de mogelijkheid om meerdere personen aan te dragen voor de commissies van de VBIN om op deze wijze de positie van betaal- en elektronisch geldinstellingen te verstevigen. Dit is niet alleen zeer nuttig voor leden maar geeft hen ook ondersteuning en advies bij relevante complexe zaken. Daarnaast heeft men de gelegenheid om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om met branchegenoten te discussiëren bij de ledenvergaderingen.

SharePoint

Eén van de doelen van het bestuur is het blijven verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit en de informatie goed toegankelijk voor onze leden te hebben. Om dit te bereiken hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van SharePoint, een online platform. Binnen de VBIN worden relevante stukken, zoals de notulen van bestuursvergaderingen, position papers en commissie-informatie, hierdoor toegankelijk gemaakt voor onze leden. Maar ook de discussie, het delen van documenten, rapporten, marktinformatie etc. zullen via SharePoint worden aangeboden en verspreid.

Elk lid heeft de mogelijkheid om meerdere personen te laten participeren binnen het netwerk van de VBIN. Meerdere personen kunnen toegang krijgen tot SharePoint en actief meedoen met de discussies, maar het is ook mogelijk dat meer personen een rol vervullen binnen een commissie van de VBIN of aanwezig te zijn bij de vergaderingen.

Voordelen lidmaatschap:

  • inbreng hebben op de ontwikkelingen rondom het betalingsverkeer
  • vergemakkelijking toegang informatie
  • kennisniveau vergroten en relevante complexe zaken bespreekbaar maken
  • mogelijkheden tot vergroten en verstevigen netwerk
  • toegang tot SharePoint: het communicatieplatform van de VBIN
  • uitstraling