VBIN

Over de VBIN: De Verenigde Betaalinstellingen Nederland

De VBIN is de branchevereniging voor de in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) omschreven betaalinstellingen, elektronischgeldinstellingen (EGI’s) en ondernemingen die het bedrijf maken van betaaldienstverlening in Nederland in het algemeen.

De ontwikkelingen in het betalingsverkeer gaan snel. De VBIN is opgericht vanuit de behoefte binnen de branche om haar gemeenschappelijke uitgangspunten, doelstellingen en belangen (inter)nationaal te verwoorden en uit te dragen. Daarnaast hadden diverse maatschappelijke stakeholders, waaronder De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën, een sterke behoefte aan één aanspreekpunt die de branche formeel vertegenwoordigt. De VBIN komt aan deze behoeftes tegemoet.

De VBIN staat open voor vergunninghoudende betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen, alsmede voor overige partijen die zich bij DNB/AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben gemeld maar (voorlopig) zijn vrijgesteld van een vergunning. De vereniging richt zich met name op haar rol als sectorvertegenwoordiger in relatie tot de overheid, overheidsinstellingen, organisaties met een publieke taak, als wel andere partijen. Daarnaast neemt kennisdeling binnen de VBIN een voor haar leden een belangrijke rol in. Dit zal de reputatie en de ontwikkeling van de branche stimuleren.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de VBIN en overige branche-gerelateerde zaken kunt u een e-mail sturen naar: info@vbin.nl of een van de bestuursleden benaderen.