VBIN

Het bestuur van de VBIN wordt gevormd door bestuursleden van VBIN-leden.