VBIN

De VBIN kent drie commissies, namelijk de rules & regulations-commissie, de development-commissie en de elektronisch geldinstellingen-commissie.

In deze commissies worden relevante zaken besproken, afgestemd een over advies gegeven aan het bestuur. Elke commissie kent haar eigen verantwoordelijkheden en doelstellingen waar de commissieleden zich voor inzetten. Elk lid heeft de mogelijkheid om één of meer werknemer(s) zitting te laten nemen binnen een commissie.